Mutt'ı Gmail ile kullanmak..

Mutt konsol tabanlı bir mail istemcisidir. Çok hızlı olmasının yanı sıra aynı zamanda GUI'e sahip olmadığı için çok az sistem kaynağı tüketmektedir. Bir çok kullanıcı çeşitli sebeplerden dolayı Mutt kullanmak isteyebilir. Burada size Mutt'ı Gmail IMAP desteğiyle kullanabilmek için gerekli temel ~/.muttrc dosyası örneği vereceğim. Daha fazla kişiselleştirme, renklendirme vs için Mutter Wiki sayfasını kullanabilirsiniz.

  • Öncelikle Gmail ayarlarınızdan IMAP desteğini açınız.
  • Daha sonra ~/.muttrc dosyasını kullandığınız editör ile oluşturunuz. Örnek .muttrc dosyası Gmail için şu şekildedir.

set imap_user = "kullanıcıadınız@gmail.com"
set imap_pass = "şifreniz"

set smtp_url = "smtp://kullanıcıadınız@smtp.gmail.com:587/"
set smtp_pass = "şifreniz"
set from = "kullanıcıadınız@gmail.com"
set realname = "İsim Soyadınız"

set folder = "imaps://imap.gmail.com:993"
set spoolfile = "+INBOX"
set postponed="+[Gmail]/Drafts"

set header_cache=~/.mutt/cache/headers
set message_cachedir=~/.mutt/cache/bodies
set certificate_file=~/.mutt/certificates

set move = no
set editor = nano
set signature = ~/.signature
  • Eğer imza kullanmıyorsanız son satırı silebilirsiniz. Fakat imza kullanmak istiyorsanız ~/.signature dosyasını oluşturup içine imzanızı yazınız.

NOT: Örnek nano kullanımına göre verilmiştir. Eğer "set editor = nano" satırını kaldırırsanız öntanımlı düzenleyici olarak vi kullanır.

Programın kısayollarını burada açıklamayacağım. Çünkü hem çok çeşitli hem de zaten istediğiniz şekilde kişiselleştirilebilir. Temel kontroller basit ve yukarıdaki menü sayesinde yönlendiriliyorsunuz. Şimdi de daha detaylı kişiselleştirilmiş bir mutt ekran görüntüsü ile başbaşa bırakıyorum.


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

blog comments powered by Disqus